ENERGIA

  • Optymalizacja procesów.

  • Analiza termiczna, bilans energetyczny.