MECHANIKA

  • Projekty, wymiarowanie zespołów urządzeń mechanicznych.

  • Maszyny specjalistyczne, udźwig, zautomatyzowanie czynności manipulacyjnych.

  • Struktury, konstrukcje wsporcze metalowe.