PRZEMYSŁ

  • Technika instalacji służących do transportu cieczy: rurociągi, kładki, ciecze stosowane w budynkach.

  • Przygotowywanie wstrzymania pracy jednostek przemysłowych.