Części mechaniczne

« Realizacja części mechanicznych, spawanych-obrabianych, blacharstwo i kotlarstwo. »

Wszystkie części mechaniczne są produkowane ze stali, stali nierdzewnej oraz aluminium. Służą one do budowy, naprawy i konserwacji sprzętu kolejowego.

Produkty:

  • Części wózków wagonowych
  • Podpory silników, piasecznice, przewody do piaskowania lokomotyw
  • Kabiny (przedziały), ostoje i ściany boczne lokomotyw
  • Barierki (relingi) boczne, aluminiowe elementy pokrycia dachowego
  • Elementy wyposażenia wewnętrznego (półki bagażowe, uchwyty na rowery, drzwi, włazy dachowe, itp.)

Klienci:

  • Krajowi przedsiębiorcy z branży kolejowej
  • Spółki zajmujące się konserwacją urządzeń
  • Konstruktorzy maszyn i urządzeń kolejowych

pieces_mecaniquepieces_mecanique